De Border Collie

Het karakter van de Border Collie is levendig, scherp reagerend, oplettend en intelligent .Omdat ze het fijn vinden om voor je te werken is het leuk om met ze te trainen en te sporten.Voor een stabiele en zelfverzekerde Border Collie moet je vroeg beginnen met de training, socialisatie en consequent blijven.Door hun gevoelige aard heeft een harde aanpak meestal een negatief effect.De Border Collie heeft redelijk veel beweging nodig maar ook geestelijke uitdaging (bijv. denkspelletjes).Het zoeken is altijd naar een evenwicht van lichamelijk en psychisch actief zijn, zodat de hond stabiel is en lekker in zijn vel zit en dan ook een goede aanvulling kan zijn voor een gezin.

De Gezondheid van de Border Collie

Onze bedoeling is om de ouderdieren niet alleen te selecteren op schoonheid, maar ook op gezondheid.Nu bestaan er een aantal rasafhankelijke testen bij de Border Collie om de meest belangrijkste ziekten/afwijkingen uit te sluiten.Ook van belang is dat er tijdens het eerste levensjaar zorgvuldig wordt omgegaan met de pup (heupen etc).Ik heb de volgende testen die bij onze honden zijn gedaan voor u uitgewerkt:HD Heupdysplasie is een door erfelijke factoren en uitwendige invloeden bepaalde ontwikkelingsstoornis van de heupgewrichten. Vanaf de leeftijd van 12 maanden kun je meer informatie over de heupen van je hond verkrijgen door het laten maken van een röntgenfoto. Deze foto wordt beoordeeld door het HD-panel van Raad van Beheer. Bij de beoordeling wordt gelet op de vorm van de heupkom en de heupkop, de diepte van de heupkom, aansluiting kop in kom en de aanwezigheid van botwoekeringen langs de randen van het gewricht. De uitslagen kunnen zijn: HD A=vrij, HD B=geringe verandering, HD C of HD D= verandering passend bij ziektebeeld heupdysplasie en HD E=ernstig misvormde heupen. Daarnaast wordt de Norbergwaarde bepaald, dit is de diepte van de heupkom en de aansluiting van de kop in de kom. CEA is een verzamelnaam van ontwikkelingstoornissen van het netvlies/vaatvlies en de achterwand van het oog. DNA onderzoek kan leiden tot drie uitslagen: Normal- is vrij van het CEA gen, beide genen zijn normaal. Deze hond zal nooit CEA vererven. Carrier- een gen is normaal en de andere is drager. De hond hoeft zelf geen last te hebben. Affected- beide genen zijn dragers van CEA. Cl is een opeenhoping van celdeeltjes in heel veel lichaamscellen. De functie van neuronen (zenuwcellen) gaat langzaam achteruit waardoor lichaamsfuncties uitvallen. Deze symptomen kunnen zijn: Verlies coördinatie van de spieren.